Første møde (gratis)
Vi kommer hjem til dig, og får set hinanden i øjnene. Vi bygger samarbejde  på gensidig tillid, så det er afgørende at vi er på bølgelængde.

Inden det første møde beder vi muligvis om nogle oplysninger om din økonomi. På den måde er vi bedre forberedt og kan lettere vurdere, hvordan og om vi kan hjælpe.

På mødet fortæller vi mere om hvem vi er, og så gennemgår vi vores vedtægter sammen, så du ved, hvad du går ind til.

Når vi har det på plads, og du har accepteret disse, skal du underskrive en fuldmagt og en kontrakt.

Bemærk: Vi er meget ærlige og ligefremme. Derfor kan vi godt afvise at deltage i et møde, hvis vi ikke tror på, at vi kan hjælpe dig – eller vi er det rigtige match. Det er os der afgør, om der er grundlag for et møde.

Gældsrådgivning
Hvis mødet ”udvikler” sig til at du i stedet ønsker (gratis) rådgivning om, hvordan du selv forhandler med kreditorer, søger gældssanering m.v., afregnes der pr. time.

Vi kører hjem og ser på sagen
Vi indhenter yderligere oplysninger om din økonomi. Herefter vurderer vi, om vi kan hjælpe. Hvis vi kan, får du også vores plan for, hvordan vi rent praktisk går til værks.

Vi skal også have adgang til din skattemappe. Der kan vi hente næsten alle relevante oplysninger, vi skal bruge.

Du kan godt have flere kreditorer/mere gæld, end hvad du er registreret i RKI for. Det kan skyldes:

 • at kreditor ikke har fået dig registreret i RKi for gælden
 • at gælden er mere end 5 år gammel. Selvom din gæld maksimalt må være registreret i RKI i fem år og derfor slettes herefter, skylder du jo stadig pengene til din kreditor
 • at der er blevet tilskrevet renter og gebyrer fra den dag, hvor din gæld blev registreret i RKI. På denne måde kan beløbet være meget større, end hvad du er registreret for.

Vi kommer med vores oplæg
Vi skal – indenfor de første to måneder efter vores første møde, hvor aftalen blev indgået – komme med et oplæg på, hvordan vi kan hjælpe dig, samt en pris herfor. To måneder kan føles som lang tid når man er presset, men det har sin årsag:

Vi skal sikre os, at:

 • vi har været hele vejen rundt om din økonomi/gæld
 • vi har fået alle de korrekte oplysninger
 • alle kreditorer er fundet

Først når vi har overblikket og ved præcis hvad du skylder, kan vi give dig den rigtige pris.

Finder du ikke vores oplæg tilfredsstillende, kan du opsige aftalen straks og vil naturligvis IKKE blive opkrævet betaling for den tid, vi har brugt.

Men accepterer du vores oplæg, underskriver vi en tillægsaftale. Her fremgår prisen for vores arbejde, samt hvor længe du skal forvente vores indsats tager.

Når vi er nået til enighed om prisen for vores arbejde, og du har underskrevet tillægsaftalen, begynder vi umiddelbart efter at arbejde på din sag. Vi kontakter dine kreditorer igen og oplyser dem om, at vi nu har overtaget din økonomi og at de fremover bedes kontakte os. m.m.


Vi overtager kontakten til dine kreditorer
Dine kreditorer ved, at når vi overtager din økonomi, så er det som udgangspunkt forbundet med, at kreditor ikke får alle deres penge, renter m.v. Derfor vil kreditor ”kæmpe lidt imod” i starten. Du vil også opleve, at det kan tage tid, inden dine kreditorer accepterer at det er os, de skal forhandler med, og ikke dig.

Nogle af dem vil fortælle dig, at de ikke hører fra os osv. De gør det også for at prøve vores samarbejde af. Kreditorerne vil typisk se, om du kan lokkes til at indgå aftaler uden om os, for på den måde at sikre dem selv. Vi står ved din side hele vejen, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget undervejs.

Alle kreditorer skal behandles lige

Det er vigtigt at vi behandler alle dine kreditorer på lige fod. Konsekvensen ved at have forskellige aftaler kan være, at det udløser skyld til SKAT. Og dem vil vi helst ikke skylde penge.

Hvis nogle kreditorer eftergiver gæld, nedsætter renter m.v. og andre ikke gør, vil det juridisk blive betragtet som en gave eller en gevinst. De skal ifølge Kursgevinstlovens § 6 beskattes. Gevinst og gæld medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst (dog  § 24 om gevinst som følge af gældseftergivelse ved akkord m.v.).

Og det gør ikke din sag bedre. Tværtimod.

Der vil være forskel på, hvor hurtig dine kreditorerne indgår nye aftaler. Det kan svinge fra kreditorer til kreditorer, fra sag til sag.

Vi forhandler næsten dagligt med dine kreditorer og de har en forventning til, at når vi overtager en kundes økonomi, så får de det fulde indblik. De er også villige til at indgå nye aftaler, for de ved, at når vi siger at der ikke er penge til at afdrage på gælden – så ER der ikke penge. Hvis de vil have bare lidt af deres tilgodehavende, så SKAL de indgå nye aftaler MED OS.

Vi skal nok få ”styr” på dine kreditorer, men forvent at det tager tid.

Vi får dig flyttet i en ny bank

Det gør vi af flere årsager:

 1. Du er under administration af os, og vi skal sikre, at alle dine faste udgifter bliver betalt
 2. Du må ikke bruge flere penge, end vi har aftalt med dig. Derfor er det os, der har adgang til dine penge og konti. Du kan naturligvis altid følge med på netbank.
 3. Når dine kreditorer ved, at du ikke selv kan disponere over dine penge, men at det kun er os der kan det, er de jo nødsaget til at indgå en dialog med os, hvis de vil have penge. Og at det derfor ikke hjælper at de fortsat kontakter dig.

Som nævnt er det vores opgave at sikre, at alle regninger betales til tiden. Enten som PBS eller faste overførsler. Du sender ALLE regninger m.v. til os – vi tager hånd om dem.

Du får dit rådighedsbeløb over på en konto, hvortil du får et hævekort. Så er det din opgave at lære at leve for de penge, du får hver mandag. Du er i en periode i dit liv, hvor du skal spørge om lov til at bruge penge – udover dit rådighedsbeløb. Det kræver en ændring af din livsstil, men du er på vej til et nyt og gældsfrit liv.

Vi lægger budget

For at kende din ‘her-og-nu’ økonomi, lægger vi dit nye budget. Som udgangspunkt viser det underskud. Dette budget præsenterer vi for dine kreditorer, således de også kan se, at der rent faktisk ikke er penge til at betale. Det er ikke noget vi ”bare” siger.

Derudover skal vi også have lavet et budget UDEN kreditorer. Og naturligvis have set på, om der er nogle af dine faste udgifter, der kan gøres billigere. Det kan være nødvendigt at reducere i dyre udgifter for at der rent faktisk er penge til at afdrage på din gæld.

Det er vigtigt at vise dine kreditorer, at du vil dette her 100% og derfor sparer hvor spares kan. Det nye budget, uden kreditorer viser hvad der er i overskud, som så skal fordeles mellem dine kreditorer. Vi laver en fordelingsliste (som ved en gældssanering), hvorefter de reelle forhandlinger med dine kreditorer går i gang. Bemærk: De kan, hvis du ikke overholder dine betalingsaftaler, indkalde dig i fogedretten.

Vi tager med i fogedretten

Som ovenfor skrevet, vil du kunne risikere at skulle møde op i fogedretten. Vi tilstræber at vi deltager i fogedmøderne. I visse tilfælde kan du give os en fuldmagt, således at vi kan tage mødet uden dig.

Et fogedmøde er ikke ‘farligt’, men det er meget vigtigt at du møder op. Da vi har overtaget dialogen med dine kreditorer i hverdagen, vil det også være naturligt, at vi også tager dialogen i retten. Om ikke andet, så for at sikre os (og dig), at dine kreditorer giver de korrekte oplysninger i retten.

Hvad med SKAT?

Vi har tidligere i forløbet fået adgang til din skattemappe. Her har vi hentet næsten alle relevante oplysninger, vi skal bruge.

Vi vil typisk tilpasse din forskudsopgørelse m.m. Du kan fx have fået rentefradrag for renter, som du ikke har betalt.

Du kan også have betalt renter som dine kreditorer ikke har indberettet til SKAT, og som du dermed skal have fradrag for. Husk – vi er der for dig.

Aftaler med kreditorer

Målet for vores arbejde er naturligvis, at du kan se lyset for enden af “gældstunnelen”. For hver ydelse du betaler, afvikler du på din gæld.

Der er flere måder at få styr på din gæld hos kreditorerne:

 • Stop for tilskrivning af renter og gebyrer – altså er ydelsen rent afdrag
 • Akkordaftale (slå af på gælden mod at de får en engangsbetaling)

Indgår en kreditor en akkordaftale, søger vi om lån til dig, således du kan indfri alle dine gældsposter og få samlet hele din gæld ét sted (og dermed komme ud af RKI).

Når vi får et sådan lån til dig, skal du naturligvis passe ydelserne på dette lån. Til gengæld ved du nu, hvornår du er gældsfri. Og dét er for de fleste en stor lettelse.


Nu er det din tur
Når sådan en aftale/aftaler er lavet, har vi reelt udført vores arbejde og du skal nu til selv at overtage din økonomi. Du får fuldmagten tilbage og vores samarbejde slutter. Du er selvfølgelig velkommen til at bruge os som en støtte/rådgiver, hvis du er usikker på din økonomi og om du kan holde den nye kurs. Så laver vi en ny aftale, der er tilpasset dine ønsker.

Vores mål er, at vi får din gæld ned i en størrelse, som du kan afvikle. På den måde samles den i ét lån og du får dermed et overblik over gælden.

Du kommer også ud af RKI, da vi indfrier din gamle gæld. Nu skal du ‘kun’ betale af på dit lån, og overholder du denne betaling, er du på rette vej.

Det bliver lettere og lettere
Vi vil gøre din hverdag lettere og give dig en fornemmelse af, at din økonomi gradvis vil blive bedre. Derudover hjælper vi med til, at du bliver bevidst om, hvad du reelt har til rådighed – hver måned – så du kan disponere dit liv derefter.

Kort sagt: Vi skaber nogle trygge økonomiske rammer på trods af din økonomiske situation, der giver dig ro i hverdagen.

Er du træt af din nuværende økonomiske situation?

Så har du nu chancen for at påbegynde en forbedret økonomi.

Peter Møller

TLF: 40 78 16 65

Mail. klik her